Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Facebook Added 50 New Gender Options! - YouTube

Facebook Added 50 New Gender Options! - YouTube:'via Blog this'Το Facebook δίνει επιλογές φύλου και συμπεριλαμβάνει όρους όπως bi-gender, transgender, transexual και gender fluid. Επίσης, δημιουργείται και η ουδέτερη επιλογή όσον αφορά στον τρόπο που επιθυμούν να γίνεται η αναφορά σε αυτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου