Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Disney Channel debuts its first openly gay characters: ‘Taylor has two moms’ – LGBTQ Nation

Disney Channel debuts its first openly gay characters: ‘Taylor has two moms’ – LGBTQ Nation:'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου